Helena KOSKENRANTA
BONCOEUR
Virallinen opas

” Kaikki alkaa Pariisissa ” Nancy Spain

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Oikeudelliset tiedot

1. WEB-sivuston esittely.

Luottamus digitaalitalouteen 21. kesäkuuta 2004 annetun lain nro 2004-575 6 §: n mukaan https://helenaguideinparis.com/fi/ -sivuston käyttäjille ilmoitetaan eri sidosryhmien henkilöllisyys sen täytäntöönpanon ja seurannan yhteydessä :

Omistaja: Helena Koskenranta-Boncoeur – 5 Rue Estienne Aleaume, 78480 Verneuil sur Seine- Euroopanyhteisön rekisterinumero: FR 58 811526524, toimii Freelancerina (EI) 28 huhtikuuta 2022 julkaistun asetuksen no. 2022-725 mukaisesti.

Kansallinen opaskortti no. GC 14-78-017P – FNGIC: n jäsen (tulkkien oppaiden ja luennoitsijoiden kansallinen liitto) ja APGILSin (Skandinaavisten ammattioppaiden yhdistys)

Suunnittelija: Helena Boncoeur 

Julkaisupäällikkö: Helena Boncoeur

Verkkovastaava: Damien Mesnager – damien@webuser.fr

Isäntä: https://www.ovh.com – 2 rue Kellermann, 59053 ROUBAIX

Laajuus: Oikeudellisten ilmoitusten mallin tarjoaa Subdelirium.com, https://www.subdelirium.com/generateur-de-mentions-legales/ Generator of legal notices

2. Sivuston ja tarjottujen palvelujen yleiset käyttöehdot.

Sivuston https://helenaguideinparis.com/fi/ käyttö tarkoittaa alla kuvattujen yleisten käyttöehtojen täydellistä hyväksymistä. Näitä käyttöehtoja todennäköisesti muutetaan tai täydennetään milloin tahansa, joten sivuston https://helenaguideinparis.com/fi/ käyttäjiä kehotetaan seuraamaan niitä säännöllisesti.

Tämä sivusto on yleensä käyttäjien käytettävissä aina. Teknisen huollon aiheuttaman keskeytyksen voi kuitenkin päättää Helena Koskenranta-Boncoeur, joka pyrkii siitä ilmoittamaan käyttäjille etukäteen.

Helena Boncoeur päivittää säännöllisesti sivuston https://helenaguideinparis.com/fi/. Samoin oikeudellisia ilmoituksia voidaan muuttaa milloin tahansa: ne kuitenkin koskevat käyttäjää, jota pyydetään viittaamaan niihin mahdollisimman usein tutustuakseen niihin.

3. Kuvaus tarjotuista palveluista.

https://helenaguideinparis.com/fi/ -sivuston tarkoituksena on antaa tietoa yrityksen kaikesta toiminnasta.

Helena Koskenranta-Boncoeur pyrkii tarjoamaan sivustolle https://helenaguideinparis.com/fi/ mahdollisimman tarkat tiedot. Sitä ei kuitenkaan voida pitää vastuullisena päivityksen puutteista, epätarkkuuksista ja puutteista, joko itse tai kolmannen osapuolen kumppanit, jotka toimittavat sille nämä tiedot.

Kaikki sivustolla https://helenaguideinparis.com/fi/ ilmoitetut tiedot annetaan viitteenä, ja ne todennäköisesti kehittyvät. Lisäksi sivuston https://helenaguideinparis.com/fi/ tiedot eivät ole tyhjentäviä. Niitä voidaan muuttaa online-julkaisun jälkeen.

4. Teknisiin tietoihin liittyvät sopimusrajoitukset.

Sivusto käyttää JavaScript-tekniikkaa.

Sivustoa ei voida pitää vastuussa sivuston käyttöön liittyvistä aineellisista vahingoista. Lisäksi sivuston käyttäjä suostuu pääsemään sivustoon käyttämällä uusinta laitteistoa, joka ei sisällä viruksia, ja päivitetyllä uusimman sukupolven selaimella. 

5. Henkinen omaisuus ja väärennökset.

Helena Koskenranta-Boncoeur on immateriaalioikeuksien omistaja ja hänellä on käyttöoikeudet sivustolla oleviin elementteihin, erityisesti tekijänoikeuksien suojaamiin teksteihin. Kaikenlainen käyttö kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin edellyttää siis lupaa.

H. Boncoeurille tai Dreampicin www.facebook.com/dreampicphotographer  ottamat kuvat ovat myös suojattuja, ja niiden jäljentäminen ja jakelu edellyttää lupaa, lukuun ottamatta seuraavaa tapausta: jos käytät valokuvaa mainostamaan Helenaguideinparis-opastusta. Tässä tapauksessa, ole ystävällinen ja anna kuvasta credittiä mainitsemalla H. Boncoeur tai Dreampic photographer / helenaguideinparis.

Muut kuvat, joista on annettu credittiä tekijöiden toiveiden mukaan, ovat ilman oikeuksia (CC) . Huolimatta kaikesta huolellisuudestani näissä tekijänoikeus kysymyksissä, olen valmis poistamaan kiistanalaiset kuvat sivustolta välittömästi pyynnöstä.

Kaikki sivuston elementtien tai niiden osien kopiointi, esittäminen, muokkaaminen, julkaiseminen, mukauttaminen käytetyistä keinoista tai prosesseista riippumatta on kielletty ilman Helena Koskenranta-Boncoeurin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Sivuston tai minkä tahansa sen sisältämän elementin luvattomasta käytöstä katsotaan olevan rikkomusta, ja siitä syytetään henkisen omaisuuden säännöstön L.335-2 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen mukaisesti.

6. Vastuun rajoitukset.

Helena Koskenranta-Boncoeur ei ole vastuussa välittömistä tai epäsuorista vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjän laitteille käytettäessä sivustoa https://helenaguideinparis.com/fi/ ja jotka johtuvat joko laitteiden käytöstä, jotka eivät täytä 4 kohdassa määriteltyjä vaatimuksia tai virheen tai yhteensopimattomuuden esiintymisestä.

Helena Koskenranta-Boncoeur ei myöskään ole vastuussa välillisistä vahingoista (kuten esimerkiksi markkinoiden menetyksestä tai mahdollisuuksien menetyksestä), jotka aiheutuvat sivuston käytöstä https://helenaguideinparis.com/fi/.

Interaktiiviset tilat (mahdollisuus esittää kysymyksiä kontaktilomakkeella) ovat käyttäjien käytettävissä. Helena Koskenranta-Boncoeur pidättää oikeuden poistaa ilman ennakkoilmoitusta tälle tilalle lähetetty sisältö, joka rikkoo Ranskassa sovellettavaa lakia, erityisesti tietosuojaa koskevia säännöksiä. Tarvittaessa Helena Koskenranta-Boncoeur pidättää myös oikeuden kyseenalaistaa käyttäjän siviilioikeudellisen ja / tai rikosoikeudellisen vastuun, erityisesti rasistisen, loukkaavan, kunnianloukkaavan tai pornografisen viestin sattuessa, riippumatta siitä, missä mediassa se toimii. käytetty (teksti, valokuvaus …).

7. Henkilötietojen hallinta.

Ranskassa henkilötietoja suojaavat erityisesti 6. tammikuuta 1978 annettu laki nro 78-87, 6. elokuuta 2004 annettu laki nro 2004-801, rikoslain L. 226-13 artikla ja lokakuussa annettu eurooppalainen direktiivi. 24, 1995.

Kun käytetään sivustoa https://helenaguideinparis.com/fi/, seuraavia tietoja voidaan kerätä: niiden linkkien URL-osoite, joiden kautta käyttäjä pääsi sivustoon https://helenaguideinparis.com/fi/, käyttäjän käyttöoikeuksien tarjoaja, käyttäjän Internet Protocol (IP) -osoite.

Joka tapauksessa Helena Koskenranta-Boncoeur kerää käyttäjätietoja vain tiettyjen sivuston https://helenaguideinparis.com/fi/ tarjoamien palvelujen tarpeisiin. Käyttäjä antaa nämä tiedot tietäen tosiasiat, sillä hän syöttää ne itse. Siten määritetään sivuston käyttäjälle https://helenaguideinparis.com/fi/ velvollisuus olla tai ei antamatta näitä tietoja.

Tietojenkäsittelyä, tiedostoja ja vapauksia koskevan 6. tammikuuta 1978 annetun lain 78–17 ja sitä seuraavien lakien 78–17 mukaisesti jokaisella käyttäjällä on oikeus tutustua henkilötietoihin, oikaista niitä ja vastustaa niitä. tekemällä kirjallinen ja allekirjoitettu pyyntö, johon on liitetty jäljennös henkilöllisyystodistuksesta ja asiakirjan haltijan allekirjoitus, jossa mainitaan osoite, johon vastaus on lähetettävä.

Mitään https://helenaguideinparis.com/fi/ -sivuston käyttäjän henkilökohtaisia ​​tietoja ei julkaista ilman käyttäjän tietämystä, vaihdettu, siirretty, osoitettu tai myyty millään välineellä kolmansille osapuolille. Ainoastaan ​​olettamus Helena Koskenranta-Boncoeurin omistajan vaihdosta ja sen oikeuksista mahdollistaisi tällaisten tietojen siirtämisen mahdolliselle ostajalle, jota puolestaan ​​sitoisi sama velvollisuus säilyttää ja muuttaa tietoja sivuston https://helenaguideinparis.com/fi/ käyttäjän suhteen.

Tietokannat on suojattu tietokantojen oikeudellisesta suojasta 11. maaliskuuta 1996 annetun direktiivin 96/9 saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä 1.7.1998 annetulla lailla.

8. Hypertekstilinkit ja evästeet.

Sivusto https://helenaguideinparis.com/fi/ sisältää useita hypertekstilinkkejä muihin sivustoihin, jotka on perustettu Helena Koskenranta-Boncoeurin luvalla. Helena Koskenranta-Boncoeurilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta tarkistaa tällä tavoin vierailtujen sivustojen sisältöä, eikä se siksi ota vastuuta tästä tosiasiasta.

Sivuston https://helenaguideinparis.com/fi/ selaaminen aiheuttaa todennäköisesti evästeiden asentamisen käyttäjän tietokoneeseen. Eväste on pieni tiedosto, joka ei salli käyttäjän tunnistamista, mutta joka tallentaa tietokoneen navigointiin liittyviä tietoja sivustolla. Näin saatujen tietojen on tarkoitus helpottaa myöhempää navigointia sivustolla, ja niiden on myös sallittava erilaiset läsnäolotoimenpiteet.

Evästeen asentamisen kieltäytyminen saattaa tehdä mahdottomaksi käyttää tiettyjä palveluita. Käyttäjä voi kuitenkin määrittää tietokoneensa seuraavasti kieltäytymään evästeiden asennuksesta:

Internet Explorerissa: työkalu-välilehti (oikean yläkulman hampaiden muotoinen kuvake) / Internet-asetukset. Klikkaa Tietosuoja ja valitse Estä kaikki evästeet. Vahvista Ok.

Firefoxissa: klikkaa selainikkunan yläosassa Firefox-painiketta ja siirry sitten Asetukset-välilehdelle. Klikkaa Tietosuoja-välilehteä.

Aseta säilyttämissäännöt: käytä henkilökohtaisia asetuksia historiaan. Poista lopuksi valinta evästeiden poistamiseksi käytöstä.

Safarissa: Klikkaa selaimen oikeassa yläkulmassa olevaa valikkokuvaketta (jota symboloi hammasratas). Valitse Asetukset. Valitse Näytä lisäasetukset. Klikkaa Luottamuksellisuus-osiossa Sisältöasetukset. Evästeet-osiossa voit estää evästeet.

Chrome: Klikkaa selaimen oikeassa yläkulmassa valikkokuvaketta (symboloi kolme vaakasuoraa viivaa). Valitse Asetukset. Valitse Näytä lisäasetukset. Klikkaa Luottamuksellisuus-osiossa asetuksia. Luottamuksellisuus-välilehdellä voit estää evästeet.

9. Sovellettava laki ja toimivallan jakaminen.

Sivuston https://helenaguideinparis.com/fi/ käyttöön liittyvät kiistat ovat Ranskan lain alaisia. Yksinoikeus kuuluu Pariisin toimivaltaisille tuomioistuimille.

10. Tärkeimmät lait.

Laki nro 78-17, 6. tammikuuta 1978, erityisesti muutettu 6. elokuuta 2004 annetulla lailla n: o 2004-801, joka koskee tietojenkäsittelyä, tiedostoja ja vapauksia.

Laki n: o 2004-575, 21. kesäkuuta 2004, luottamuksesta digitaalitalouteen.

11. Sanasto.

Käyttäjä: Internet-käyttäjä muodostaa yhteyden edellä mainitun sivuston avulla.

Henkilötiedot: “tiedot, joiden avulla missä tahansa muodossa, suoraan tai epäsuorasti, voidaan tunnistaa luonnolliset henkilöt, joihin niitä sovelletaan” (6. tammikuuta 1978 annetun lain nro 78-17 4 §).

 

 

 


©2024 Réalisation : Helena Koskenranta Boncoeur, programmation : Damien Mesnager